satış için Antalya il emlak fiyatları

Son aylarda Antalya bölgesindeki ortalama fiyat azıcık arttı. Bu ildeki fiyatlar arttı.

445.264,67 TL
Ortalama fiyat son 6 ay
₺3.038,17
Fiyat/metrekare son 6 ay
Ortalama fiyat m2

Son altı ayda Antalya ilindeki metrekare fiyatı arttı. Temmuz ayı boyunca metrekare ortalama değeri 2.781 TL idi. Ağustosayında metrekare fiyatı aşağı yukarı aynı 2.828 TL değerinde kaldı. Bu (Eylül, Ekim) iki aylarında metrekare değeri önceki aylara kıyas 2.804,5 TL rakamından 3.038,5 TL rakamına % 108 arttı. Son iki ayda metrekare değeri % 112 arttı. Bu sonuçlara ilk dört ayın 2.921,5 TL fiyatlarını son dört ayın değerleriyle ve son iki (Kasım, Aralık) aydaki metrekare için 3.271,5 TL fiyatınlarını kıyaslayarak varıldı.

Ortalama fiyat

Son 6 ayda Antalya bölgesindeki (il) fiyatlarına göre bunların ciddi şekilde arttığını tespit ettik. Temmuz ayı ortalama değeri 373.748 TL. Ağustos ayında fiyat 418.835 TL değerine arttı. Bu (Eylül, Ekim) aylardaki ortalama fiyat 396.291,5 TL rakamından 422.649 TL rakamına arttı. Son iki aydaki değerlere göre fiyat 409.470,25 TL rakamından 516.853,5 TL rakamına kadar giderek % 126 ciddi şekilde arttı.

Ortalama fiyat odalı

odalı sayısına göre ortalama fiyatını gösteren grafik en ucuz gayrimenkullerin 1 oda olduğunu gösteriyör. Antalya ilindeki ortalama fiyattan % 27 daha uygun, onları 491.819 TL değerindeki 2 olan emlaklar takip ediyor. En pahalı gayrimenkulleri 4 odalı var. Ortalama emlaklardan % 31 daha yüksek fiyatta, bunları 546.281 TL değerindeki 3 odalı olan gayrimenkuller takip ediyor.

Antalya ilindeki metrekare için ortalama 3.633 TL / metrekare fiyatı baz alarak 4.170 TL / metrekare değeriyle 3 odalı olan emlaklar en pahalısı. Ortalama fiyatı en yüksek olan emlakların 1 oda var. Bunlar ortalamadan % 55 daha pahalı, 4.417 TL / metrekare değerindeki 2 odalı olan emlaklar takip ediyor.

Emlak tipine düşen fiyat

Emlakların ortalama fiyatları gösteren grafik en ucuzun "Daire" olduğunu gösteriyor. 638.950 TL ortalamasıyla Antalya ilindeki ortalamasından % 51 daha uygun. En pahalı gayrimenkul türü "Villa" ve ortalamadan % 170 daha yüksek fiyatta, ardından 645.873 TL değeriyle "Arsa" takip ediyor.

metrekare ortalama harcama verilerine göre en ucuz gayrimenkul 99 TL / metrekare fiyatıyla "Tarla" , ardından 426 TL / metrekare değerindeki "Arsa" takip ediyor. 5.564 TL / metrekare ortalama fiyatıyla "Villa" en pahalı emlak türü, ardından 4.709 TL / metrekare değerindeki "Residence" takip ediyor.

Grafik verileri
Ortalama fiyat Aralık
Ortalama fiyat metrekare Aralık
Antalya ilindeki emlak sayısı
638.950 TL
3.633 TL
275.188
** Sıfır veya boş grafik verileri – güvenilir değerler için yetersiz sayıda bilgilerin olmasından dolayıdır.