satış için İstanbul il emlak fiyatları

Son aylarda İstanbul bölgesindeki ortalama fiyat ciddi şekilde arttı. Bu bölgedeki fiyatlar konusunda ciddi bir yükseliş görüldü.

806.833 TL
Ortalama fiyat son 6 ay
₺4.666,17
Fiyat/metrekare son 6 ay
Ortalama fiyat m2

Son altı ayda İstanbul ilindeki metrekare fiyatı ciddi arttı. Mart ayı boyunca metrekare ortalama değeri 4.108 TL idi. Sonraki (Nisan)ayda metrekare fiyatı 6.277 TL değerine rakamına ciddi şekilde arttı. Bu (Mayıs, Haziran) iki aylarında metrekare fiyatı önceki aylara kıyas % 75 ciddi derecede indi. Son iki ayda metrekare değeri % 108 arttı. Bu sonuçlara ilk dört ayın 4.540,5 TL fiyatlarını son dört ayın değerleriyle ve son iki (Temmuz, Ağustos) aydaki metrekare için 4.917,5 TL fiyatınlarını kıyaslayarak varıldı.

Ortalama fiyat

Son 6 ayda İstanbul bölgesindeki (il) fiyatlarına göre bunların ciddi şekilde arttığını tespit ettik. Mart ayındaki ortalama değer515.041 TL. Nisan ayında fiyatlar ciddi biçimde 998.244 TL rakamına kadar arttı. 756.642,5 TL değerinden 720.312,5 TL değerine ulaşarak - önemsiz bir değişim gösterdi. Son iki aydaki değerlere göre fiyat 738.477,5 TL rakamından 943.544 TL rakamına kadar giderek % 128 ciddi şekilde arttı.

Ortalama fiyat odalı

odalı sayısına göre ortalama fiyatını gösteren grafik en ucuz gayrimenkullerin 2 odalı olduğunu gösteriyör. İstanbul ilindeki ortalama fiyattan % 24 daha uygun, onları 760.008 TL değerindeki 1 olan emlaklar takip ediyor. En pahalı gayrimenkulleri 4 odalı var. Ortalama emlaklardan % 192 daha yüksek fiyatta, bunları 1.389.818 TL değerindeki 3 odalı olan gayrimenkuller takip ediyor.

İstanbul ilindeki metrekare için ortalama 5.262 TL / metrekare fiyatı baz alarak 6.262 TL / metrekare değeriyle 2 odalı olan emlaklar en pahalısı. Ortalama fiyatı en yüksek olan emlakların 4 odalı var. Bunlar ortalamadan % 142 daha pahalı, 9.249 TL / metrekare değerindeki 1 oda olan emlaklar takip ediyor.

Emlak tipine düşen fiyat

Emlakların ortalama fiyatları gösteren grafik en ucuzun "Tarla" olduğunu gösteriyor. 978.905 TL ortalamasıyla İstanbul ilindeki ortalamasından % 71 daha uygun. En pahalı gayrimenkul türü "Villa" ve ortalamadan % 765 daha yüksek fiyatta, ardından 4.008.119 TL değeriyle "Bina" takip ediyor.

metrekare ortalama harcama verilerine göre en ucuz gayrimenkul 464 TL / metrekare fiyatıyla "Tarla" , ardından 5.712 TL / metrekare değerindeki "Daire" takip ediyor. 17.013 TL / metrekare ortalama fiyatıyla "Villa" en pahalı emlak türü, ardından 11.971 TL / metrekare değerindeki "Residence" takip ediyor.

Grafik verileri
Ortalama fiyat Ağustos
Ortalama fiyat metrekare Ağustos
İstanbul ilindeki emlak sayısı
978.905 TL
5.262 TL
876.520
** Sıfır veya boş grafik verileri – güvenilir değerler için yetersiz sayıda bilgilerin olmasından dolayıdır.